Có thể đi du học Mỹ khi chưa tốt nghiệp THPT không?

Hiện nay tại các trường Cao đẳng cộng đồng Mỹ có chương trình cấp bằng kép, vừa hoàn thành THPT vừa hoàn thành bằng cao đẳng cộng đồng chỉ trong vòng 2 năm. Sau đó, bạn hoàn toàn có thể chuyển tiếp lên năm 3, năm 4 của Đại Học nếu muốn lấy bằng Cử nhân.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *