Category Archives: Chi phí du học Mỹ tự túc

Cùng các chuyên viên tư vấn của Trung tâm Á Châu bàn về những chi phí du học tự túc ở Mỹ bao gồm: tiền học phí cho các chương trình học, chi phí sinh hoạt, ăn ở + các chi phí khác. Những cách tiết kiệm tiền khi du học Mỹ tự túc. Tính toán ngân sách hàng năm dành cho hành trình du học tại Mỹ 2024. Du học Mỹ giá rẻ tại các trường Cao đẳng, Đại học Hoa Kỳ ra sao?