Chi phí du học Úc có cao hơn Mỹ không?

Thực sự chi phí du học Úc không quá cao so với Mỹ, còn phụ thuộc vào thành phố hoặc trường, ngành mà bạn sẽ học.  Mức chi phí du học trung bình trong một năm tại Úc khoảng 37.000 AUD đến 39.000 AUD (trong đó học phí khoảng 25.000 AUD, còn sinh hoạt phí khoảng 13.000 AUD).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *