Chứng minh tài chính Du học Úc là chỉ cần chứng minh có đủ tài chính để chi trả cho 1 năm đầu hay là toàn bộ khoá học?

Chứng minh tổng số học phí và chi phí ăn ở cũng như các chi phí khác trong năm học đầu tiên của bạn nha. Tổng chi phí khoảng 37.000 AUD – 39.000 AUD/năm.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *