Thông thường mất bao lâu để xin được visa Du Học Mỹ?

Khoảng 2-3 tháng, từ lúc xin thư nhập học của trường đến lúc chuẩn bị phỏng vấn và có visa.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *