Em học xong lớp 10 rồi nghỉ cho tới giờ cũng được hơn 5 năm. Vậy bây giờ em muốn làm hồ sơ du học Canada để học tiếp được không?

Vì quãng thời gian gián đoạn quá lâu, bạn không có bất cứ giấy tờ nào để chứng minh thời gian gián đoạn đó nên sẽ rất khó để thuyết phục Sứ Quán Canada cấp visa cho bạn đi du học.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *