Home » Du Học Nghề » Bác Sĩ Nha Khoa

Bác Sĩ Nha Khoa

Chương trình đào tạo Bác Sĩ Nha Khoa theo chuẩn Quốc tế

chương trình đào tạo bác sĩ nha khoa ở indonesia misd

Việt Nam hiện có khoảng 10.000 bác sĩ nha khoa trên 90 triệu dân và tỷ lệ mắc các bệnh về răng miệng rất cao. Điều này đòi hỏi nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chăm sóc sức khoẻ răng miệng cộng đồng. Bác sĩ nha khoa vừa là người chăm sóc sức khoẻ răng miệng cho cộng đồng, ...

Xem tiếp »